fbpx

OPENINGSTIJDEN        Contact

DE DONJON

GESCHIEDENIS

Na 103 jaar nog steeds een winkel vanuit het hart van Brabantse gastvrijheid en gezelligheid.

Vanwaar de naam "Donjon"

Op zoek naar een passende naam voor onze nieuwe vestiging, die recht zou doen aan de karakteristieke vormgeving van het gebouw, de strategische plaats van de lokatie en functie die inspireert tot het verhogen van het eigentijds woongenot kwamen we uit bij het woord De Donjon.
De Donjon is immers een versterkte rechthoekige of ronde toren van twee of drie verdiepingen en met muren van twee a drie meter. In uiterste nood kon de heer zich met zijn getrouwen in dit bastion terugtrekken. Men verdedigde zich dan vanaf het dak, waaromheen men een zware gekanteelde borstwering wierp. Ter verdediging was deze toren wel geschikt, maar voor een lange belegering was er te weinig ruimte. Donjon heette oorspronkelijk het enige gebouw in een verder alleen uit een omheind terrein bestaand Middeleeuws kasteel.

De donjon werd toen identiek met de hoofdtoren. Wanneer een edelman in de middeleeuwen een burcht ging bouwen begon hij met de donjon; dat is de woontoren. Onderin bevond zich een kelder waar de voorraden werden opgeslagen. Daarboven was het woonverblijf waar werd gegeten, geslapen, gekookt en gespind. Op de zware buitenmuren bevinden zich vaak weergangen. Een weergang is een smal open gangpad dichtbij de bovenkant van de buitenmuur waarop de wachters en de kanonnen stonden. Een edelman moest tenslotte goed op zijn eigen donjon passen, nietwaar?

Historie van de Donjon

1917 Start met een vensterbank winkel

Nadat de familie Prijt vanuit Leerdam naar Eindhoven was verhuisd om als glasblazers bij Philips te gaan werken besloot de moeder des huizes: Jantje Prijt-Vuurboom aan de Hubertastraat een eigen winkeltje te beginnen. Voor het raam van de huiskamer werd een touwtje gespannen waaraan de verschillende manufacturen werden opgehangen om ze aan de eerste klanten te tonen. Aan de start van ons familiebedrijf stond dus een ‘geëmancipeerde’ vrouw met een vensterbankwinkel!

1920 – 1930 Stappen vooruit met paard & wagen de boer op en naar de Frederiklaan!

Langzaamaan groeide de winkel en het idee om de `jongens` het zware werk met de glasblazerspijp te laten verwisselen door de minder fysiek zware ellepijp van de manufacturen handel . (ellepijp = oud instrument om de maat van 1 el (later meter) aan te geven).

Letterlijk werden stappen vooruit gezet toen zoon Albert met paard en wagen de boeren in de omtrek bezocht met de manufacturen vanuit de nieuwe locatie aan de Frederiklaan 104. De fraaie (Friese) kar bestond aan de zijkant uit een soort etalages van glas waarachter de koopwaar ten toon gespreid werd. Letterlijk met “Windows” ging Albert de boer op in combinatie met de fysieke winkel in de stad. Na 100 jaar doen we nog steeds hetzelfde: de consument bereiken zowel via het ‘window van de computer’ alsmede door via de fysieke 1930 winkel! Crosschannel noemen we dat tegenwoordig.

1930 -1940 Expansie aan de Frederiklaan: Blijvende passie voor kwaliteit!

Inmiddels hadden de ‘jongens’ de glasfabriek allang verlaten en waren inmiddels het naburige café en buurttheater aan de zaak gekoppeld om het florerende familiebedrijf meer ruimte te geven. Hiermee werden ook de basis-ingrediënten voor de toekomst bepaald: meubelen, gastvrijheid en theater! Het personeel bestond in het begin vooral uit familieleden maar langzaamaan kwamen er ook nieuwe mensen met eigen kwaliteiten de familie versterken. Centraal bleef altijd de passie voor het bedrijf en de klant en het gevoel voor kwaliteit, design en met zorg gemaakte producten. Zo deden we in die jaren al zaken met UMS Pastoe, een van onze oudste leveranciers!

Jaren 1940-1950 De na-oorlogse jaren: consolidatie en uitbouw

Na de ellendige oorlogsjaren heerste in Nederland een geest van (her-)opbouw en nieuwe kansen. Er werden huizen gebouwd en vernieuwd en die moesten ook ingericht worden. Het was de tijd van de doorzonkamers en moderne nieuwe vormen. Ook het familiebedrijf Prijt kon zich in deze opbouw jaren profileren als de leverancier van de complete woninginrichting van de eerste deurmat tot het laatste zoldergordijn. We waren dealer van Nederlandse topmerken en leverden vooral goede kwaliteit waaraan we ook onze eigen vakmanschap toevoegden. Paard en wagen waren inmiddels allang vervangen door een eigen wagenpark waarmee we meubels en tapijten wegbrachten door de gehele regio en zelfs ver daar buiten. In die jaren verkochten we naast meubelen en woningstoffering ook kinderkleding, wol, knopen en andere fournituren. Producten uit die tijd: ballastore, spanveer, nikkelen gordijnrails, koperen traproede, (keerbaar!) Jabo tapijt dat in banen aan elkaar genaaid werd, kapok etc.. Naast de locatie aan de Frederiklaan was er ook een filiaal aan de Heezerweg waar achtereenvolgens de zonen (derde generatie) Albert en Frits de scepter zwaaide.

1950-1970 Weer werd er verbouwd aan de Frederiklaan!

Een van de grootste verbouwingen vond in deze jaren plaats. De drie oorspronkelijke panden aan de Frederiklaan werden nog meer met elkaar verbonden door een compleet nieuw pand dat erachter gebouwd werd. Het was een van de eerste betonnen bouwwerken van deze soort met een heuse gedeeltelijk ondergrondse verdieping. Er is menig familie beraad aan vooraf gegaan eer het definitieve besluit voor deze grondige verbouwing genomen werd. De toenmalige wethouder Dhr. Wim van Elk, de latere burgemeester van Helmond, mocht het pand feestelijk openen! Er kwam ruimte voor nieuwe collecties Moderne en Klassieke meubelen, slaapkamers en woningtextiel en o.a. ruimte voor een grote Leolux presentatie een merk waar we al langer een wederzijds gewaardeerde partner van waren naast bijv. de collectie van Europa Meubel. Met het nieuwe pand waren we (voorlopig) klaar voor de toekomst …..

1970 – 1980 De wereld kreeg een ander gezicht en wij veranderden mee

De jaren zestig hadden de wereld voorgoed een ander aanzien geven. Nadat de jaren van opbouw gezorgd hadden dat er woningen waren (misschien nog niet voor iedereen en voldoende) en je zou kunnen zeggen er vooral aandacht was voor de “hardware” kreeg de moderne mens in de jaren zestig ook aandacht voor de “software” van het leven. Letterlijk in de flowerpower tijd, er kwam nieuwe muziek, er werd op allerlei gebied geëxperimenteerd en er kwam een nieuw soort vrijheid. Uiteraard had dat ook gevolgen op onze interieurs en consumentengedrag. Er ontstonden nieuwe vormen, kleuren en fabrikanten. De kleur oranje, bruin kwam in en zoals in de muziek nieuwe bands ontstonden waren er nieuwe jeugdige pioniers op meubelgebied die nieuw elan gaven in de gevestigde orde van meubelfabrikanten. De gebroeders Gerard, Paul en Ton van de Berg met Montis en later Label waren daar een goed voorbeeld van. Ons bedrijf heeft altijd open gestaan voor die mooie mix van verschillende invloeden: we gaven zowel ruimte aan gerenommeerde bedrijven maar stonden ook open voor het eigentijdse soms tegendraadse nieuwe! De verbouwingen van deze jaren waren niet gericht om meer meters maar waren gericht op de inhoud van het bedrijf om mee te gaan in het steeds sneller veranderende trends. Er was in die jaren ook veel persoonlijk verdriet van mensen in de familie waar we afscheid van moesten nemen. Zo overleed zoon Albert op de menselijker wijze gesproken veel te jonge leeftijd van 48 jaar en kwam de leiding van het bedrijf vooral bij Johan te liggen. Anderzijds werd in 1970 Job Prijt geboren die nu met zijn broer Luc aan het bedrijf mee leiding geeft. Zo kan dat gaan in familiebedrijven.

1980 – 1990 Jaren van consolidatie

De optimistische jaren waarin alles leek te kunnen en te moeten soms leken voorbij. Elke onderneming kwam voor de vraag te staan: waarin ben je sterk en waarop wil je je in de komende jaren richten? De grote problemen bij grote concerns als Philips en Daf zouden weliswaar nog moeten komen in de jaren 90 maar nu al werd duidelijk dat keuzes en vooral voorzichtigheid gevraagd werden! Johan die inmiddels de leiding van het familiebedrijf had was daarvoor de geschikte persoon! Hij wist uit eigen ervaring hoe kwetsbaar een mens kan zijn door het verlies van zijn vrouw Miep die slechts 52 jaar mocht worden. Maar mede geïnspireerd door haar geloofsoptimisme combineerde Johan actieve onder- nemerszin met een veilige portie voorzichtigheid, die zo kenmerkend zijn voor familiebedrijven die niet alleen oog hebben voor het kortstondige gewin van aandeelhouders en bestuurders. De zaak kon daardoor ook de tegenwind van de economie weerstaan en was klaar om ook door de moeilijkere jaren 90 door te komen. Steeds meer kwam de focus op de collectie zitmeubelen te liggen waarin het bedrijf zich prima kom onderscheiden van haar concurrenten.

1990 – 2000 Hoopvol ondernemen tegen de stroom in! Proces van relocatie

Deze jaren werden met name in Eindhoven gekenmerkt door zwaar economisch weer. Zowel bij Daf als Philips was er sprake van grote reorganisaties (Centurion) en faillissement. Zoals de stad Eindhoven probeerde op te veren uit deze crisis konden we als familiebedrijf dat ook mede door de voorzichtige koers die gevaren werd maar tegelijk ook door voorzichtige maar soms toch gedurfde stappen naar de toekomst te zetten. In 1996 namen Anja en Paul de zaak van Johan over. Paul combineerde dat o.a. met zijn kerkelijk en radio werk en waardoor een wat bijzonder situatie ontstond ingegeven door de wens om het mooie familiebedrijf over te kunnen geven aan een volgende generatie. De gevel van het pand aan de Frederiklaan werd helemaal verbouwd om zich te tonen voor de toekomst. Tegelijk werd een serieus proces gestart om na te gaan of de toekomst van het familiebedrijf wel aan de Frederiklaan zou moeten zijn. Zoals een herder voor zijn kudde beste plek om te grazen zoekt zo moet een ondernemer dat ook doen voor zijn bedrijf. De gemeente hield een mogelijke uitbreiding op die locatie tegen en ook de verkeersstromen kwamen geheel anders dan voorheen te liggen hetgeen de bereikbaarheid niet ten goede kwam. Vlak na de overname van het bedrijf deed zich de mogelijkheid voor de showroom van Leolux aan de Stratumsedijk over te nemen en daarmee een stukje extra expansie te realiseren. De Modernen met een eerste Leolux prime shop in Europa was een feit. Daarmee was het proces van relocatie echter nog niet ten einde…..

2000 – 2010 – …..De Donjon: Een nieuwe plaats voor ons mooie familiebedrijf

In 2001 deed zich de mogelijkheid voor een pand op het de meubelboulevard Ekkersrijt te betrekken. Op dat moment diende zich ook de volgende generatie aan: Job gaf te kennen na zijn studie en stage in San Francisco in de zaak te komen werken hetgeen weer nieuw perspectief voor de toekomst betekende en de uitbreiding naar Ekkersrijt rechtvaardigde. Een plek waar de overheid ons graag wilde zien en waar met name Ikea al miljoenen mensen per jaar trekt op het knooppunt van de A50 en de A58. Voor het meubelzoekend publiek een mooie plek om een verschillend aanbod aan te kunnen treffen waar wij vanuit onze passie als familiebedrijf een eigen(wijs) gezicht kunnen laten zien. Ook de unieke zicht locatie aan de kop van de boulevard leek ons onderscheidend genoeg om niet op te gaan in de anonimiteit. Er is gratis voor de deur te parkeren en ruimte voldoende om onze collectie te tonen.

2010 – op naar de toekomst en ons 100 jarig bestaan!

Inmiddels hebben we al onze bedrijvigheid geheel naar Ekkersrijt verplaatst. Met een mooie ploeg deskundige en inspirerende interieurspecialisten hebben we hier een fraaie plek ingenomen waar velen graag inspiratie opdoen om hun interieur te vernieuwen. Inmiddels heeft ook de jongste zoon Luc na afronding van zijn marketingstudie in Tilburg een plaats in het bedrijf gekregen waardoor naast Paul en Anja dus ook Job en Luc leiding geven een aan mooi bedrijf dat zich elke dag op de toekomst voorbereidt zoals we dat ook in de afgelopen 100 jaar telkens hebben gedaan.

Oktober 2017 mochten wij het honderd jarig jubileum van ons familiebedrijf vieren. Als bekroning op deze 100 jaar hebben we het verheugende bericht te horen gekregen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging: “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” te verlenen aan de Prijt Holding BV. Een titel die we met trots zullen uitdragen. Daarnaast kwam in deze tijd het pand van de buurman vrij en hebben we hier de eerste Natuzzi Italia store van de Benelux geopend!

De Donjon in Son (bij Eindhoven) is een bezoek dus meer dan waard!

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele team van de Donjon,

Paul J. Prijt